Vedtak om avliving av hund kjent gyldig

Høyesteretts dom 6. juni 2018, HR-2018-1057-A, (sak nr. 2017/1678), sivil sak, anke over dom, A (advokat Knut Jullumstrø) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Torje Sunde)

Dommere: Sverdrup, Berglund, Noer, Bull, Øie

Politidirektoratets vedtak om avliving av hunden Rambo ble kjent gyldig.

Hunden Rambo hadde bitt en mann slik at han fikk et relativt stort blødende sår. Høyesterett kom til at det var en reell og ikke ubetydelig risiko for at Rambo kunne gå til angrep og skade mennesker igjen. Hunden skapte også frykt i nabolaget.

Avliving var derfor ikke et uforholdsmessig tiltak.

Dommen gir veiledning om hvilken vurdering som skal foretas når politiet vedtar avliving etter hundeloven § 18 første ledd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen