Vedtak om avliving kjent gyldig (se også sak 2017/1678)

Høyesteretts dom 6. juni 2018, HR-2018-1058-A, (sak nr. 2017/2028), sivil sak, anke over dom, A (advokat Andreas Meidell), NOAH – for dyrs rettigheter (partshjelper) (advokat Stephen Knudtzon), mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Torje Sunde)

Dommere: Berglund, Noer, Bull, Sverdrup, Øie

Politidirektoratets vedtak om avliving av hunden Bob ble kjent gyldig.

Hunden Bob hadde i løpet av kort tid bitt en kvinne slik at hun fikk en skade i armen, bitt en mann i buksebeinet, angrepet to politibetjenter og angrepet forbipasserende mennesker.

Angrepene var skremmende og flere hadde et stort skadepotensial. Dette gjaldt særlig angrepet på et barn i en barnevogn.

Høyesterett kom til at det var en reell og ikke ubetydelig risiko for at Bob kunne gå til angrep og skade mennesker igjen. Avliving var derfor ikke et uforholdsmessig tiltak.

Dommen gir veiledning om grunnvilkårene for avliving og vurderingen som skal foretas når politiet vedtar avliving etter hundeloven § 18 første ledd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen