Samtykke til adopsjon av fem år gammel gutt

Høyesteretts dom 11. september 2018, HR-2018-1720-A, (sak nr. 2018/77), sivil sak, anke over dom, A (advokat Camilla Hagen) B (advokat Christian Gustavsen) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen)

Dommere: Kallerud, Normann, Bull, Høgetveit Berg, Webster

Barnet ble fratatt foreldrene umiddelbart etter fødselen. Det hadde ikke vært noen kontakt mellom de biologiske foreldrene og barnet etter fødselen. Gutten – som nylig fylte fem år –  har bodd hos fosterforeldrene siden han var ett år gammel. Han er svært sårbar og har et særlig behov for beskyttelse.

Ut fra de konkrete omstendighetene i saken kom Høyesterett til at det ville være best for barnet om fosterforeldrene fikk adoptere ham. 

Saken avklarer vurderingstemaet i denne sakstypen, også basert på praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen. Den gir også et eksempel på den konkrete avveiningen av de hensyn som gjør seg gjeldende i denne sakstypen. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen