Mangelskrav mot verksted for arbeid på bil solgt privat

Høyesteretts dom 10. april 2018, HR-2018-648-A, (sak nr. 2017/1628), sivil sak, anke over dom

 

Rutebileiernes Standardiseringsaksjeselskap, Norges Bilbransjeforbund (partshjelper) (advokat Fredrik Edvardsen) mot Kjell Asmund Akerholt Norges Automobil-Forbund (partshjelper) (advokat Jens Christian Riege)


Dommere: Webster, Arntzen, Bergh, Falch, Indreberg

Kjøper av en bil fikk rett til å fremme kravet direkte mot verksted som hadde gjort arbeid på bilen før den ble kjøpt.

Selgeren av bilen hadde fått skiftet registerreim på bilen. Verkstedet som skiftet reimen gjorde mangelfullt arbeid og bilen fikk motorhavari.

Kjøperen av bilen fikk fremme krav direkte mot verkstedet. Kravet måtte altså ikke fremmes mot den private selgeren. 

Dommen avklarer adgangen til direktekrav mot tidligere yrkesutøvere som har gjort arbeid på tingen ved salg mellom private.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen