Regresskrav fra forsikringsselskap etter bygging av moské

Høyesteretts dom 23. mars 2018, HR-2018-577-A, (sak nr. 2017/1620), sivil sak, anke over dom,

Nemi Forsikring AS (advokat Joakim A. Ulltveit-Moe) mot Tawfiiq kulturhus (advokat Petter Albrektsen)

Dommere: Kallerud, Høgetveit Berg, Falch, Noer, Webster

Høyesterett kom til at en stiftelse som sto for bygging av en moské falt inn under uttrykket "ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet" i skadeserstatningsloven § 4-2 første ledd bokstav b.

Forsikringsselskapets regresskrav etter skadeserstatningsloven § 4-3 overfor stiftelsen var derfor i behold.

Avgjørelsen bidrar til å trekke opp grensen for forsikringsselskapers regressrett etter utbetaling under tingsskadeforsikringer.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen