Høyesterettsdommers habilitet i Gasledsaken

Høyesteretts habilitetskjennelse 7. mars 2018, HR-2018-451-A, (sak nr. 2017/1891), sivil sak, anke over dom,
CapeOmega AS(advokat Thomas G. Michelet), Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS, Infragas Norge AS (advokat Jan B. Jansen, advokat Thomas K. Svensen) mot Staten v/Olje- og energidepartementet Regjeringsadvokaten v/assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell, advokat Christian Fredrik Michelet)

Dommere: Tønder, Endresen, Indreberg, Bårdsen, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen