Utnyttelse av bergarten eklogitt

Høyesteretts dom 11. september 2018, HR-2018-1721-A, (sak nr. 2018/18), sivil sak, anke over dom, Visnes Sameie (advokat Thomas Rindahl Håkonsen) mot Hustadkalk AS (advokat Frithjof Herlofsen)

Dommere: Bårdsen, Noer, Bergh, Kallerud, Utgård

Retten til kommersiell utnyttelse av eklogitt som utvinnes som et biprodukt ved drift på utvinning av kalk i Blåberget i Visnesforekomsten i Eide kommune. 

Høyesterett konkluderte med at en avtale fra 1906 om overdragelse av «alle Kalk eller Marmorfjeld der forekommer paa vaar fælles Havnegang (Blaabjerget)» ga dagens rettighetshaver Hustadkalk AS rett til, som eier, å selge videre eklogitt som utvinnes som et biprodukt ved drift på det ikke mutbare mineralet kalk.

Ved siden av visse holdepunkter i avtalens tekst, ble det ved tolkingen lagt vekt på at oppfyllelse av avtalens formål nødvendigvis ville måtte gi en betydelig biproduksjon av eklogitt, og at det ut fra forholdene på avtaletiden var nærliggende at partene hadde forutsatt at biproduksjonen var utvinnerens ansvar og risiko.

Bakgrunnsretten og senere lovgivning om mutbare mineraler er berørt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen