Straff for befatning med sprengladning

Høyesterett dom 4. september 2018, HR-2018-1659-A, (sak nr. 18-076552STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Geir Evanger)

Dommere: Falch, Bergsjø, Møse, Matheson, Utgård

En gutt på 17 år hadde laget en sprengladning som han i april 2017 tok med til Grønland i Oslo, i den hensikt å detonere den. Høyesterett kom til at forholdet rammes av straffeloven § 191 a. Overtredelsen ble ikke ansett grov, særlig fordi sprengladningen hadde begrenset skadepotensial. Straffen ble fastsatt til fengsel i ti måneder, som på grunn av lav alder ble gjort betinget med en prøvetid på to år under særlige vilkår.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen