Besøksforbud var ikke krenket

Høyesteretts dom 14. desember 2018, HR-2018-2395-A, (sak nr. 18-147700STR-HRET), straffesak, anke over dom, Påtalemyndigheten (statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim) mot A (advokat Edvard Terje Eide)

Dommere: Endresen, Møse, Kallerud, Bergsjø, Falch

Besøksforbud var ikke krenket.

En mann var tiltalt etter straffeloven § 168 for å ha krenket et forbud mot å "oppsøke, forfølge eller på annet vis kontakte" en tidligere samboer. På et treningssenter hvor de begge trente regelmessig, gikk tiltalte ved en anledning inn og trente selv, selv om han visste at fornærmede allerede var der og trente.

Høyesterett kom til at besøksforbudet ikke var krenket. Det ble blant annet lagt vekt på treningssenteret var relativt stort med mange mennesker i, og at tiltalte ikke henvendte seg til fornærmede, heller ikke ved å søke blikkontakt eller lignende.

Dommen gir veiledning om hva som skal til for å krenke et besøksforbud.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen