Bruk av politilue på profilbilde på Facebook

Høyesteretts dom 9. mai 2018, HR-2018-871-A, (sak nr. 2017/2197), straffesak, anke over dom,
A (advokat Andreas Søreng Høiby) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Børge Nordmo)


Dommere: Ringnes, Bårdsen, Bull, Sverdrup, Tønder

En person var iført politilue på sitt profilbilde på Facebook. Høyesterett kom til at forholdet rammes av straffeloven § 165. Bruken av politiluen var uhjemlet og egnet til å villede publikum ved å skape inntrykk av at vedkommende hadde politimyndighet.

Bruken var videre egnet til å svekke tilliten til politiet. Høyesterett kom videre til at forholdet også var straffbart etter forbudet i samme paragraf mot å bruke offentlig våpen eller merke. 

Dommen gir veiledning om tolkningen av straffeloven § 165.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen