Fartsovertredelser - speedometeret viste feil

Høyesteretts dom 23. mars 2018, HR-2018-573-A, (sak nr. 2017/2031), straffesak, anke over dom,  A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hugo Henstein)

Dommere: Kallerud, Normann, Bårdsen, Webster, Endresen

En sjåfør ble bøtelagt for syv hastighetsoverskridelser begått på den samme strekningen i løpet av én uke. Sjåføren stolte på speedometret som viste for lav hastighet. 

Høyesterett uttalte at i utgangspunktet må en sjåfør kunne stole på at speedometeret angir noenlunde riktig fart, med mindre han får en eller annen form for varsel eller indikasjon som burde vekke mistanke om at den viste farten ikke er riktig.

Men i alle fall etter at siktede ved to anledninger hadde opplevd at det blinket i fotoboksen til tross for at speedometeret viste lovlig hastighet, hadde han oppfordring til å undersøke om målingen i bilen kunne være feil.

Det må forventes av alle bilførere med norsk førerkort at de forstår at når det tydelig blinker fra en fotoboks for hastighetsmåling, er det registrert for høy hastighet. Det var uaktsomt når siktede etter to slike blink fra fotoboksen fortsatte å stole på speedometeret. 

Dommen avklarer aktsomhetsvurderingen ved fartsoverskridelser hvor speedometeret viser feil.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen