Innførsel av 13000 ecstasytabletter

Høyesteretts dom 4. mai 2018, HR-2018-847-A, (sak nr. 2018/277), straffesak, anke over dom, A (advokat Erik Ulvesæter) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Rudolf Christoffersen)

Dommere: Bergsjø, Bergh, Falch,Webster, Matningsdal

En 19 år gammel mann fra Bergensområdet fikk to års fengsel for medvirkning til innførsel av 13 000 ecstasytabletter med «danskebåten». 

Saksforholdet omfattet flere personer som planla og gjennomførte innførsel av ecstasytablettene. To av dem kastet en bag med tablettene over bord fra «danskebåten» ved Vatlestraumen sør for Bergen.

Andre involverte fraktet narkotikaen til land og tok hånd om den etterpå. 19-åringen fra Bergensområdet var vaktpost på land, sjåfør for en av hovedmennene og stilte bilen sin til disposisjon for oppbevaring av partiet. 

Høyesterett kom til at en straff på fengsel i to år og tre måneder ville vært passende, men skjerpet ikke straffen på to års fengsel som lagmannsretten hadde idømt. Fordi det ikke forelå klare og sterke rehabiliteringshensyn, fant ikke Høyesterett grunnlag for å idømme samfunnsstraff.

Dommen gir veiledning for straffenivået ved innførsel av ecstasytabletter og bruken av samfunnsstraff. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen