Kroppsskade med dødsfølge

Høyesteretts dom 29. november 2018, HR-2018-2281-A, (sak nr. 18-116808STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Inger Marie Sunde) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Nina Grande)

Dommere: Indreberg, Webster, Kallerud, Bergsjø, Bergh

Kroppsskade med dødsfølge.

Lagmannsretten hadde dømt en 45 år gammel mann til fengsel i fem år og seks måneder for kroppsskade som førte til død. Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom på grunn av feil i den veiledningen som rettens leder ga til lagretten (rettsbelæringen).

På et «nachspiel» i Eigersund natt til 31. desember 2016 slo den 45 år gamle mannen en annen mann to ganger med knyttet hånd. Minst ett av slagene traff hodet med stor kraft. Mannen som ble slått, ble umiddelbart bevisstløs og døde dagen etter. Dødsårsaken var hjernehinneblødning.

Ved behandlingen i lagmannsretten ga rettens leder veiledning til lagretten blant annet om skyldkravet ved dødsfølge og om hva som ligger i at skadefølgen må være adekvat. Rettsbelæringen led på disse punktene av slike svakheter at det etter Høyesteretts syn kunne ha hatt betydning for at lagretten svarte ja på tilleggsspørsmålet om at kroppsskaden var grov. Av den grunn ble dommen opphevet.

Dommen gir veiledning om skyldkravet ved uforsettlige følger og om adekvans.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen