Mishandling i nære relasjoner – lovanvendelsen

Høyesteretts dom 18. januar 2018, HR-2018-112-A, (sak nr. 2017/1909), straffesak, anke over dom

A (advokat Torbjørn Kolås Sognefest) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes)

Dommere: Noer, Bergsjø, Høgetveit Berg, Falch, Matningsdal

En mann i 30-årene fikk medhold i Høyesterett i at vilkårene for domfellelse for mishandling i nære relasjoner ikke var oppfylt. 

Mannen var tidligere samboer til fornærmede. Ett og et halvt år etter samlivsbruddet fikk hun ny kjæreste. Mannen reagerte på dette, og en gang han traff henne på gata tok han tak i håret hennes og kastet henne i bakken, truet henne og ødela hennes mobiltelefon.

I tillegg var det to episoder hvor han oppsøkte henne og en hendelse hvor han slo til hennes nye kjæreste. 

Høyesterett kom til at handlingene ikke hadde tilstrekkelig alvor og omfang til å kunne anses som mishandling i nære relasjoner. Forholdene var imidlertid straffbare etter andre bestemmelser.

Straffen for disse og to andre forhold som var rettskraftig avgjort ble redusert fra 120 til 90 dager fengsel. 

Dommen gir veiledning for forståelsen av straffeloven § 282 om mishandling i nære relasjoner.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen