Skriftlig fremstilling - seksuelle overgrep mot barn og krenkelse av ektefelle

Høyesteretts dom 5. desember 2018, HR-2018-2315-A, (sak nr. 18-129264STR-HRET), straffesak, anke over dom, Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen) mot A (advokat Arild Christian Dyngeland)

Dommere: Indreberg, Møse, Noer, Kallerud, Berglund

Straff for skriftlig fremstilling av seksuelle overgrep mot barn og krenkelse av ektefelles fred. Dom 5. desember 2018.

Over en treårsperiode hadde domfelte via Skype chattet med andre og beskrevet seksuelle overgrep mot barn samt deltatt i chatt som seksualiserte barn. I skildringene, som var fiktive, utga han seg for å være ektefellen som forgrep seg på egne barn, og delte ved flere anledninger bilder av henne med den han chattet med.

Den samlede straff ble fastsatt til fengsel i ett år. En dommer dissenterte og stemte for en straff av fengsel i ni måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen