Straff for diskriminerende og hatefull ytring

Høyesteretts dom 12. april 2018, HR-2018-674-A, (sak nr. 2018/34), straffesak, anke over dom,

A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Frederik G. Ranke)

Dommere: Sverdrup, Bergh, Kallerud, Ringnes, Webster

En 24 år gammel mann ble dømt for å ha kalt en mann fra Somalia for "jævla neger" under en krangel på byen i Halden. 

Mannen hadde skreket uttalelsen gjentatte ganger i påhør av flere på torget.  Høyesterett mente at utsagnet måtte forstås som en grov nedvurdering av fornærmede ut fra hans hudfarge. At ytringen ble fremsatt i en krangel, kunne ikke gjøre den straffri.

Høyesterett fant at handlingen lå i det nedre sjikt av anvendelsesområdet for straffebudet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen