Straff for misbruk av stilling som lege til å skaffe seg seksuell omgang

Høyesteretts dom 28. februar 2018, HR-2018-390-A, (sak nr. 2017/1761), straffesak, anke over dom

A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Bjørn Soknes)

Dommere: Webster, Arntzen, Noer, Bårdsen, Endresen

Lege ble dømt til fengsel i tre år og tre måneder.

Fem fornærmede ble utsatt for handlinger som utgjorde seksuell omgang under gynekologiske undersøkelser. Den seksuelle omgangen besto i masturbering og i at en ultralydsprobe ble benyttet til seksuell stimulering av pasientene. Bruken av proben er etter loven likestilt med samleie.

Dommen gir veiledning for straffenivået for denne typen lovbrudd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen