Straffutmåling for uaktsomt bildrap

Høyesteretts dom 28. februar 2018, HR-2018-389-A, (sak nr. 2017/1930), straffesak, anke over dom

I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Mari Gjersøe) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

II. A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Mari Gjersøe)

Dommere: Noer, Bergsjø, Kallerud, Webster, Endresen

En mann ble dømt til fengsel i åtte måneder – hvorav tre måneder ble gjort betinget – for å ha rygget på en jente så hun døde. 

Kjøringen skjedde i forbindelse med at lastebilsjåføren skulle tømme et lass med jord i nærheten av en gang- og sykkelvei. Han rygget bakover på gang- og sykkelveien uten å forsikre seg om at det var klar bane bakover. Kjøringen skjedde ikke langt fra en skole og rett før skolestart. 

Tre måneder av dommen ble gjort betinget som følge av at lastebilsjåføren hadde eneansvaret for en gutt med særlige behov. 

Dommen har betydning for straffenivået ved grov uaktsom kjøring som leder til trafikkuhell.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen