Uaktsom forvoldelse av død i trafikk

Høyesteretts dom 16. november, HR-2018-2189-A, (sak nr. 18-100728STR-HRET), straffesak, anke over dom, Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Ane Evang) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Dommere: Normann, Webster, Møse, Endresen, Utgård

Uaktsom forvoldelse av død i trafikk. 

Høyesterett kom til at lagmannsrettens bestemmende mindretall hadde anvendt uaktsomhetsnormen i straffeloven § 281 feil, og lagmannsrettens dom med hovedforhandling ble opphevet i sin helhet. 

Tiltalte, som hadde kjørt oppover forkjørsvei der fartsgrensen var 50 km/t, skulle svinge til venstra i et veikryss. Da han hadde kjørt over i motgående kjørefelt, kolliderte han med en syklist. Syklisten ble drept i ulykken.

Fra kollisjonsstedet var det fri sikt 117 til 120 meter oppover mot en venstresving. Det var pent vær og gode lysforhold da ulykken skjedde. Høyesterett viste til at tiltalte ikke hadde brukt den tid som var nødvendig for å forsikre som om at det ikke var møtende trafikk. 

Dommen gir veiledning for forståelsen av aktsomhetsnormen i straffeloven § 281 ved dødsulykker i trafikken. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen