Anke over straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse mv

Høyesteretts ankeutvalgs dom 15. mai 2018, HR-2018-927-U, (sak nr. 18-051853STR-HRET), I. A (advokat Petter Mandt) mot Påtalemyndigheten II. B (advokat Toini Caroline Saxegaard Lødemel) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Bårdsen, Bergh, Høgetveit Berg

Les avgjørelse i sin helhet

Til toppen