Ankenektelse - falsk forklaring til utlendingsmyndighetene

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 22. november 2018, HR-2018-2225-U, (sak nr. 18-161544STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat John Marius Dybvik) mot Påtalemyndigheten

Dommere: justitiarius Øie og dommere Bergh, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen