Ankenektelse - forholdet mellom straffeprosessloven § 321 andre og tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 3. mai 2018, HR-2018-823-U, (sak nr. 18-059885STR-HRET), A (advokat Trond Hjelde) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Birgitte Budal Løvlund)

Dommere: Matheson, Bull, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen