Ankenektelse - forholdet mellom straffeprosessloven § 321 andre og tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4. mai 2018, HR-2018-842-U, (sak nr. 18-061486STR-HRET), A (advokat Hilde Jorunn Skei Kostveit) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Dommerne Bårdsen, Bergh, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen