Ankenektelse § 321 annet ledd - manglende vurdering av anførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. juni 2018, HR-2018-1167-U, (sak nr. 18-073282STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Jan Christian Kvanvik v/advokatfullmektig Mia Sætrang Bratlund) mot Påtalemyndigheten


Dommere: Utgård, Bergsjø, Berglund

Les hele avgjørelsen

Til toppen