Ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 - forholdet mellom andre og tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. februar 2018, HR-2018-231-U, (sak nr. 2018/184), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Hilde Jorunn Skei Kostveit) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen