Ankenektelse - lagmannsrettens begrunnelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. august 2018, HR-2018-1516-U, (sak nr. 18-109614STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Jostein Alvheim) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Benedikte Høgseth)

Dommere: Noer, Falch, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen