Ankenektelse

Høgsteretts ankeutvals orskurd 2. oktober 2018, HR-2018-1853-U, (sak nr. 18-136173STR-HRET), straffesak, anke over vedtak, A (advokat Marius Larsen) mot Påtalemakta

Dommarar: Utgård, Matheson, Bull

Les heile avgjerda

Til toppen