Anker i sak om familievold

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 19. april 2018 HR-2018-730-U, (sak nr. 18-044357STR-HRET),

I.

A (advokat Daniel Sannerud Storrvik) mot Påtalemyndigheten

II.

B (advokat Maggi Vineshaugen Rødvik) mot Påtalemyndigheten


Dommere: Webster, Kallerud, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen