Krav om avskjæring av bevis utenfor ankeforhandlingen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. november, HR-2018-2193-U, (sak nr. 18-171215STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Olav Sylte) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ragnhild Helgesen)

Dommere: Matningsdal, Endresen, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen