Begjæring om innsyn i politidokumenter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. oktober 2018, HR-2018-1901-U, (sak nr. 18-136686STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Ann Johnsen) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo)

Dommere: Utgård, Webster, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen