Beslutning som ikke tar til følge begjæring om tilleggsdom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. september 2018, HR-2018-1708-U, (sak nr. 18-124757STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Monica Malm) mot B (advokat Vigdis Susanna Jeanette Aschehoug) og Påtalemyndigheten (politiinspektør Bjørn Erik Sem-Jacobsen)

Dommere: Matningsdal, Indreberg, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen