Besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. september 2018, HR-2018-1803-U, (sak nr. 18-138774STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Kjersti Gjellesvik) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Webster, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen