Drap

Høgsteretts ankeutvals dom 6. juli 2018, HR-2018-1350-U, (sak nr. 18-093597STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Brynjulf Risnes) mot Påtalemakta

Dommarar: Matningsdal, Bårdsen, Høgetveit Berg

Les heile avgjerda

Til toppen