Etterfølgende alkoholnytelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. mai 2018, HR-2018-941-U, (sak nr. 18-056634STR-HRET), A (advokat Gisle Loso) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Bårdsen, Bergh, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen