Fengsling - begrunnelse for gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april, HR-2018-611-U, (sak nr. 18-051128STR-HRET),

A (advokat Gunnar Nerdrum Aagaard) mot Den offentlige påtalemyndighet (politiadvokat Stine Melbye Sørensen)


Dommere: Endresen, Arntzen, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen