Fengsling - internering

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juli 2018, HR-2018-1427-U, (sak nr. 18-109316STR-HRET),  straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Vera Kristine Vikki) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Morten Bentzrød)

 

Dommere: Endresen, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen