Fengsling - overskridelse berammingsfrister

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2018-1514-U, (sak nr. 18-116636STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Håkon Sætre Rasmussen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Lena Katrin Romestrand)

 

Dommere: Noer, Falch, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen