Fengsling - unndragelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. juli 2018, HR-2018-1468-U, (sak nr. 18-112598STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Anne Marstrander-Berg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Hilde S Kolnes)

Dommere: Endresen, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen