Fengsling - unndragelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. august 2018, HR-2018-1603-U, (sak nr. 18-125530STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Henrik Birkeland) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Trond Eide)

Dommere: Matningsdal, Indreberg, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen