Fengsling-forholdsmessighet-fare for oversoning

Høyesterett ankeutvalgs kjennelse 2. august 2018, HR-2018-1484-U, (sak nr. 18-114082STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokatfullmektig Audun Beckstrøm) not Påtalemydigheten (politiadvokat Inga Porsmo)

Dommere: Noer, Falch og Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen