Fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. juli 2018, HR-2018-1362-U, (sak nr. 18-103840STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Wigdis Hjalmarsen)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen