Førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. juli 2018, HR-2018-1447-U, (sak nr. 18-108100STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Vidar Sinding) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Marie Grønvold Steen)

Dommere: Endresen, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen