Forholdsmessighetsvurdering i interneringskjennelse

Høgsteretts ankeutvals ordskurd 10. oktober 2018, HR-2018-1930-U, (sak nr. 18-147409STR-HRET), straffesak, anke over orskurd, A (advokat Bernt Heiberg) mot Politiets utlendingseining (politifullmektig Line Pettersen)

Dommarar: Utgård, Bull, Falch

Les heile avgjerda

Til toppen