Forsvarers rolle ved rettens gjennomgang av materiale sikret hos advokat

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. august 2018, HR-2018-1517-U, (sak nr. 18-077377STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, I. Påtalemyndigheten (politiadvokat Ragnvald Brekke, konstituert statsadvokat Sturla Henriksbø) mot A (advokat Anders Morten Brosveet), II. A (advokat Anders Morten Brosveet) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ragnvald Brekke, konstituert statsadvokat Sturla Henriksbø), III. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (advokat Audun Lillestølen) mot A (advokat Anders Morten Brosveet), IV. A (advokat Anders Morten Brosveet) mot Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (advokat Audun Lillestølen)

Dommere: Noer, Falch, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen