Heleri og inndragning - ankerett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9. mars 2018, HR-2018-471-U, (sak nr. 2018/339), straffesak, anke over dom,

A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Kallerud, Bergsjø

 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen