Ankenektelse - grov økonomisk utroskap

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. oktober 2018, HR-2018-2089-U, (sak nr. 18-145276STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Audun Lillestølen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Torstein Hevnskjel)

Dommere: Øie, Bårdsen, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen