Kjøring i påvirket tilstand - nødrett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 26. juli 2018, HR-2018-1458-U, (sak nr. 18-102223STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Jan Erik Myrvold) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Endresen, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen