Lagmannsrettens beramming av ankeforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. oktober 2018,  HR-2018-1992-U, (sak nr. 18-147625STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Vidar Lind Iversen) mot Påtalemyndigheten (konst. statsadvokat Anne Glede Allum)

Dommere: Webster, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen