Lagmannsrettens dom delvis opphevet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. desember 2018, HR-2018-2405-U, (sak nr. 18-183514STR-HRET), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Anne Elisabeth Kroken) mot Påtalemyndigheten, II. B (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Påtalemyndigheten 

Dommere: Noer, Kallerud, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen