Lagmannsrettens hevingskjennelse ble opphevet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30. april 2018, HR-2018-783-U, (sak nr. 18-062389STR-HRET), I. A (advokat Arve Leiro Baastad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Torunn Gran) II. B (advokat Frode Sulland) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Torunn Gran)

Dommere: Bårdsen, Matheson, Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen